1. De hond dient op de afgesproken datum en tijd te worden gebracht en moet van te voren zijn uitgelaten.
  2. De hond dient voor de behandeling niet gegeten te hebben, in verband met mogelijke stress met als gevolg braken.
  3. De hond dient vlooi vrij te zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor een vlooienbehandeling.
  4. In hoofdzaak is het beter als de eigenaar afwezig is gedurende de behandeling, in verband met afleiding van de hond.
  5. Medische klachten dienen van te voren aangegeven te worden, evenals gedragsproblemen. Doorverwijzing naar een dierenarts is mogelijk.
  6. Fab’s trimsalon is bij het nalaten van de huisregels vrij van aansprakelijkheid.
  7. U dient uw hond na de behandeling zo spoedig mogelijk op te halen.
  8. Voor het niet tijdig afzeggen (24 uur) kunnen kosten in rekening worden gebracht.
  9. De hond dient op het Dierenzorg terrein aangelijnd te zijn.
Untitled